Metòd solidifikasyon tè an plas olye pou yo ranplase tè a